Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab [25 tabs] Vis større
Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab [25 tabs]

Tilgjengelighet: Lager

Kjøpe Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab

Flere detaljer

Availability: Stock

19,90 €

Mer informasjon

Farmasoytisk navn: Salbutamol

Salbutamol er et vekttap stoffet, er dens virkestoffet Salbutamol.

Salbutamol er en selektiv beta-adrenerg agonist / antagonist. Det er primart medisinsk foreskrevet for behandling av astma, i likhet med andre beta-adrenerge agonister som er tilgjengelige for forvaltningen av luftveisobstruksjon. Selective beta-2 agonister som Ventolin er den foretrukne metoden for behandling av astma pa grunn av deres evne til a lindre pusteproblemer brukere, samtidig som det kardiovaskulare effekter som folger med bruken av stoffet.

For styrke idrettsutovere, kroppsbyggere og andre som soker a forbedre ytelsen eller deres fysiske utseende, tilbyr Ventolin mange fordeler. For det meste, er det oftest betraktet som en "fett brenner" i bodybuilding samfunnet. Dette skyldes muligheten av stoffet for a stimulere fett celler, oker lypolysis, redusere appetitten, oke kroppstemperaturen, samt oke basal metabolic rate, blant annet. Alle disse faktorene, kombinert med riktig kosthold og trening, vil apenbart bidra til a oke frekvensen av fett tap i brukere. Men bruken av Salbutamol ikke er begrenset til bare fett tap. Det er dokumentert at det kan bidra til a dramatisk forbedre idrettslige prestasjoner samt bidra til a bidra til anabolisme.

Det har blitt vist i mange studier at bruk av Ventolin kan bidra til a oke muskelstyrke i brukere. Disse er ofte ledsaget av okninger i muskelmasse. Spesielt i en slik studie ble det bemerket at brukere av Salbutamol viste mye storre forbedringer i styrke sammenlignet med en kontrollgruppe, etter at begge gruppene hadde tidligere trent i ti uker med ingen signifikante forskjeller i deres utvikling. Gruppen gis Salbutamol viste ogsa storre okning i lean body mass. Dosene for disse individene begynte ved 4 milligram per dag, gitt oralt, og ble okt og deretter opprettholdt ved 16 milligram per dag for varigheten av studien. Lignende funn ble gjort i en annen studie hvor fagene bare trent sine quadriceps muskler. Igjen var bade gevinster i styrke og muskelstorrelse bemerket i gruppen som ble gitt Salbutamol under trening deres.

HVORDAN FUNGERER DET?

Nar foreskrevet medisinsk, er Salbutamol vanligvis administreres via inhalers. Denne metoden gjor at stoffet a na lungene sa raskt som mulig og lindre symptomer forbundet med pustevansker. For hensikten med ytelsesforbedring er imidlertid peroral administrering foretrekkes. Dette skyldes langsommere frigjoring av stoffet inn i systemet for brukeren, samt storre doser for a hoste de prestasjonsfremmende effektene av det sammensatte.

Det fremgar av tilgjengelig forskning at nar brukes til a forbedre styrke, atletiske prestasjoner, eller endre kroppssammensetning, er maksimal dosering administreres seksten milligram per dag hos mennesker. Den vanlige protokollen i flertallet av studiene anmeldt var a oke dosene administreres og foreta justeringer som diktert av de negative bivirkningene oppleves av deltakerne. Disse forste dosene varierte mellom to og fire milligram per dag for a begynne. Dette vil tilsynelatende vare a foretrekke dosering for de fleste brukere a starte pa ogsa, bade hanner og hunner. Mens lite forskning som finnes om brukere administrere doser storre enn seksten milligram per dag, kunne man ta mer hvis deres temperaturen begynner a normalisere. Imidlertid bor man huske pa at effekten av a ta doser over seksten milligram ikke har blitt undersokt for det meste.

Nar det gjelder lengden pa bruk, siden Salbutamol ned - regulerer beta-2 reseptorer, det sammensatte vil til slutt ha minkende resultater over tid. Som diskutert tidligere, bor dette nedregulering vare langt langsommere og mindre alvorlige deretter med Clenbuterol grunn av den korte halveringstiden for Albuterol (Usan), amo ng andre grunner. Men selv uten a matte ta skritt for a "up-regulere" beta-2 reseptorer, bor brukerne i det minste vare i stand til a effektivt bruke Ventolin ved betydelige doser for mellom seks til ti uker med lite problemer. Denne tidsrammen kan variere fra bruker til bruker selvfolgelig, men bor vare gjeldende for de fleste brukere.

BIVIRKNINGER:

Som alle beta-agonister, har Salbutamol storre stimulerende effekt pa brukerne. Dette kan fore til bivirkninger som okt blodtrykk, okt hjertefrekvens en / eller hjertebank, sovnloshet, skjelvinger, og okt svetting pa grunn av thermogenic effektene av stoffet, blant andre. Selvfolgelig utbruddet og alvorlighetsgraden av disse bivirkningene vil variere fra én bruker til en annen. Det er anbefalt, slik tilfellet er med de fleste medikamenter, at brukerne begynner administrering av relativt sma doser av det sammensatte a fastsla toleranse niva for det. Brukeren kan deretter langsomt oke hans eller hennes doser inntil de finner en som gir dem de onskede effektene, mens ikke produserer bivirkninger at brukeren ville finne uutholdelig.

Et annet aspekt av Salbutamol bruk er den tilsynelatende effekten av a redusere nivaet av aminosyren taurin i serum og hjertet av brukere, som nevnt tidligere. Dette er en lignende egenskap av andre beta-agonister. Mange brukere vil supplere med taurin for a motvirke denne effekten. Det antas at nar kroppen er utarmet av taurin, muskelkramper er mer sannsynlig, men det er ingen reell vitenskapelig forskning som stotter denne pastanden.