Tadalix 25mg/tab [10 tabs] Vis større
Tadalix 25mg/tab [10 tabs]

Tilgjengelighet: Lager

Kjøpe Tadalix 25mg/tab

Flere detaljer

Availability: Stock

39,80 €

Mer informasjon

Farmasoytisk navn: Tadalafil citrate

Tadalafil citrate
(Cialis ® 20 mg, Apcalis, Taldenaxyl 20)

Tadalafil
er en muntlig stoff som brukes for a behandle impotens (manglende evne til a oppna eller opprettholde en ereksjon). Det er i en klasse legemidler som kalles fosfodiesterase hemmere som ogsa inkluderer sildenafil (Viagra) og vardenafil (Levitra).

Ereksjon av penis er forarsaket av fylling av penis med blod. Pafylling skjer fordi blodarene som bringer blod til penis oker i storrelse og levere mer blod til penis, og pa samme tid, blodarene som tar blod bort fra penis reduksjon i storrelse og fjerne mindre blod fra penis .

Seksuell stimulering som forer til ereksjon forer til at produksjon og frigjoring av nitrogenoksid i penis. Den nitrogenoksid forer et enzym, guanylate cyclase, a produsere syklisk guanosinmonofosfat (cGMP). Det er cGMP som er hovedansvarlig for a oke og redusere storrelsen pa blodarene barer blod til og fra penis, henholdsvis, og forarsaker ereksjon. Nar cGMP er odelagt av et annet enzym, fosfodiesterase-5, blodarene tilbake til sin normale storrelse, forlater blod i penis, og ereksjonen ender. Tadalafil hindrer fosfodiesterase-5 fra a odelegge cGMP, slik at cGMP holder seg rundt lenger. Det utholdenhet av cGMP forer til en mer langvarig brystspreng av penis med blod.

Langtidsvirkende type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmere er en klasse av narkotika oyeblikket foreskrevet for behandling av erektil dysfunksjon hos menn. Tadalafil Citrate ble gjort tilgjengelig etter den forste stoffet, sildenafil citrate, hadde vart pa markedet i flere ar. Mens deler mange av de farmakokinetiske egenskaper og type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmende aktivitet profiler, er det flere forskjeller i handlingene til narkotika selv for det meste resultatene oppleves av brukeren er relativt like. Den storste forskjellen mellom narkotika er det aktive livet av tadalafil citrate. Ved a utvide det aktive livet av stoffet til ca 36-48 timer, gir dette brukerne til a vare langt mindre begrenset i sin dosering protokollen og, i mangel av et bedre ord, spontanitet.

Ved anvendelse av steroid brukere bruk av Taldenaxyl 20 er ganske begrenset utover det en "rekreasjon" formal. Et unntak til dette kan vare en gang steroid brukeren kommer ut av anabole-androgene steroider og har hatt en betydelig reduksjon i deres evne til a utfore seksuelt og / eller deres sex-stasjonen. Bruken av legemidler som Taldenaxyl 20 kan bidra til a lindre noen av de problemer mange har i lopet av denne perioden.

Type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmere som tadalafil citrate arbeid ved at den glatte muskulaturen til a slappe av i kavernos arteriene. Dette i sin tur gjor at penis vasodilatasjon og ereksjon til a skje i respons pa seksuell stimuli. Dette svaret gjor det mulig a oppna og opprettholde en ereksjon, og vil hjelpe til med a gjore det for en rekke arsaker til erektil dysfunksjon.

Effektene produsert av type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmere kan inkludere andre fordeler som reduksjon i blodtrykk og stille andre kardioprotektive egenskaper. Denne reduksjonen i blodtrykket inkluderer en senking av arterielle trykket, systolisk og diastolisk. Andre hjerte beskytte effekter som en forbedring i aterosklerotisk sykdom og endotelfunksjon kan ogsa observeres med vedvarende bruk av stoffet. Disse fordelene har samtidig som de har blitt bevist under klinisk innstillinger, ikke har vart benyttet i praksis i noen realitetsendring mate av medisinske fagfolk pa noen stor skala.

Nesten all forskning og vitenskapelige studier av stoffet Tadalafil har blitt utfort med mannlige fag. Et lite antall studier har imidlertid blitt gjort med kvinnelige brukere. For det meste disse studier har indikert at for det formal seksuell funksjon det synes a vare en fordel at kvinner kan gjore fra bruk av Tadalafil, pa denne tiden imidlertid ikke nok forskning er gjennomfort for a kunne gi anbefalinger om trygg og effektiv bruk av Tadalafil for kvinner.

HVORDAN FUNGERER DET?

For de fleste individer, er anbefalt startdose pa Tadalafil 10 mg pr dag tatt for seksuell aktivitet. Avhengig av tilstrekkeligheten av responsen eller bivirkninger, kan dosen okes til 20 mg eller reduseres til 5 mg daglig. Effekten av Tadalafil kan vare opptil 36 timer. Personer som tar medisiner som oker blod nivaer av Tadalafil bor ikke overstige en total dose pa 10 mg i 72 timer (se interaksjoner).

Tadalafil kan tas med eller uten mat siden mat ikke pavirker dets absorpsjon fra tarmen.

Nedbryting og eliminasjon av tadalafil fra kroppen kan reduseres ved erytromycin, ketokonazol (nizoral), itrakonazol (Sporanox), indinavir (Crixivan) og ritonavir (Norvir). Derfor kan disse stoffene oke nivaene av tadalafil i blodet. Dersom disse medikamentene blir brukt pa samme tid som tadalafil, bor dosen av Taldenaxyl 20 reduseres for a unnga bivirkninger fra hoye nivaer av Tadalafil.

Tadalafil overdriver okningen i hjertefrekvens og senking av blodtrykk forarsaket av nitrater, f.eks nitroglycerin, isosorbiddinitrat (Isordil), isosorbide mononitrate (Imdur, Ismo, Monoket), nitroglyserin (Nitro-Dur, Transderm-Nitro) som brukes primart til behandling av hjerte smerte (angina). Hos pasienter som tar nitrater for angina, kan Tadalafil forarsake hjerte smerte eller muligens enda et hjerteinfarkt ved a overdrive okning i hjertefrekvens og senking av blodtrykket. Derfor bor Tadalafil ikke brukes sammen med nitrater. Tadalafil overdriver ogsa den blodtrykkssenkende effekten av noen alfa-blokkerende legemidler f.eks terazosin (Hytrin) som primart blir brukt for a behandle hoyt blodtrykk eller forstorrelse av prostata. Personer som tar disse alfablokkere bor vare pa en stabil dose av alfablokker for Tadalafil er startet. I slike situasjoner bor tadalafil startes ved laveste dose. Hvis pasienten er allerede tar tadalafil, bor alfablokker startes ved laveste dose. Tadalafil og alkohol bade lavere blodtrykk. Derfor kan kombinere Tadalafil med alkohol fore til overdreven blodtrykksfall og forarsake svimmelhet, hodepine og okt hjertefrekvens.

BIVIRKNINGER:

For det meste Tadalafil er godt tolerert av de aller fleste brukere, men noen risiko finnes. Den hyppigst henvist til bivirkningen er langvarige ereksjoner krever medisinsk intervensjon. Disse er relativt sjeldne, og er nesten aldri sett nar en bruker bruker riktig dosering av stoffet. Men hvis en slik tilstand ikke oppstar brukeren bor soke legehjelp sa betydelig fysisk skade kan komme til brukeren hvis de tillater symptom til a vedvare en lengre periode.

En mer dramatisk og om negative bivirkning som har mer nylig blitt offentliggjort i stor grad er synshemming knyttet til bruk av type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmere som tadalafil sitrat. Dette synshemming er forarsaket nar blodtilforselen til synsnerven blir forstyrret, en tilstand som kalles nonarteritic iskemisk optikusnevropati. Denne tilstanden ser ut til a vare mulig med alle type 5 fosfodiesterase isoenzymet hemmere brukes til a behandle erektil dysfunksjon. Det er ekstremt sjelden i det forekomster i brukere av narkotika, men har vart sammen i noen tilfeller av tilstanden. Den direkte arsakssammenheng mellom legemidler og nonarteritic iskemisk optikusnevropati er ikke klarlagt likevel. Hvis en bruker er a utvikle synet problemer mens du bruker Tadalafil de bor konsultere med en lege sa snart som mulig.

Som indikert tidligere, har Tadalafil evnen til a bidra til a senke blodtrykket hos noen brukere. Denne positive effekten motvirkes imidlertid av muligheten for a forarsake problematisk fall i blodtrykket hos brukere som allerede relativt lavt blodtrykk opplesninger. Av denne grunn brukere som har lavt blodtrykk bor i det minste vare forsiktig ved administrering av narkotika og i mer alvorlige tilfeller av tilstanden bor unnga stoffet helt.