Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab [25 tabs] Visa större
Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab [25 tabs]

Tillgänglighet: Lager

Köpa Polfa Salbutamol WZF 4mg 4mg/tab

Mer detaljer

Availability: Stock

19,90 €

Mer information

Pharmaceutical Namn: Salbutamol

Salbutamol är en viktminskning drogen, är dess verksamma ämne salbutamol.

Salbutamol är en selektiv beta-agonist / antagonist. Det är främst medicinskt föreskriven för behandling av astma, liknande andra beta-agonister som finns för hantering av luftvägsobstruktion. Selektiva beta-2-agonister sasom Ventolin är den lämpligaste metoden för behandling av astma pa grund av deras förmaga att lindra andningsbesvär hos användare, och samtidigt minimera kardiovaskulära effekter som följer med användning av läkemedlet.

För styrka idrottare, kroppsbyggare och andra som söker att förbättra prestanda eller deras fysiska utseende, erbjuder Ventolin manga fördelar. För det mesta är det oftast vara en "fett brännare" i bodybuilding samhället. Detta beror pa möjligheten av drogen för att stimulera fettceller, öka lypolysis, minskad aptit, ökad kroppstemperatur, samt öka basal ämnesomsättning, bland annat. Alla dessa faktorer, i kombination med rätt kost och träning, skulle naturligtvis bidra till att öka graden av fettförbränning användare. Men användningen av Salbutamol är inte begränsad till enbart fettförbränning. Det finns bevis för att det kan bidra till att dramatiskt förbättra prestationsförmagan samt hjälpa till att bidra till anabolism.

Det har visats i ett flertal studier att användningen av Ventolin kan bidra till att öka muskelstyrkan användare. Dessa atföljs ofta av ökad muskelmassa. Närmare bestämt i en sadan studie noterades det att användare av Salbutamol visade mycket större förbättringar i styrka jämfört med en kontrollgrupp, efter att bada grupperna hade tidigare utbildning för tio veckor med inga signifikanta skillnader i deras framsteg. Gruppen ges Salbutamol visade ocksa större ökningar i muskelmassa. De doser för dessa individer började vid 4 milligram per dag, ges oralt och höjdes och sedan hallas pa 16 milligram per dag under hela studien. Liknande fynd har gjorts i en annan studie där försökspersonerna bara utbildade deras quadriceps musklerna. Aterigen var bade vinster i styrka och muskelmassa noterades i gruppen som gavs Salbutamol under sin utbildning.

HUR DET FUNGERAR?


När föreskrivna medicinskt, är Salbutamol vanligtvis administreras via inhalatorer. Denna metod gör att drogen för att na lungorna sa snabbt som möjligt och lindra symptom i samband med andningssvarigheter. För prestandaförbättringar är dock oral administrering att föredra. Detta beror pa en langsammare frisättning av läkemedlet i systemet av användaren, samt större doser behövs för att dra prestationshöjande effekten av substansen.

Det framgar av tillgänglig forskning att när används för att förbättra styrka, kondition, eller förändra kroppssammansättning, är den maximala dosen administreras sexton milligram per dag hos människa. Den vanliga protokoll i majoriteten av de studier som granskats var att öka den administrerade doser och göra justeringar som dikteras av negativa biverkningar upplevs av deltagarna. Dessa första doser varierade mellan tva och fyra milligram per dag för att börja. Detta skulle synes vara den bästa dosen för de flesta användare att börja pa ocksa, bade män och kvinnor. Medan lite forskning finns om användarna administrera doser större da sexton milligram per dag, kan man ta mer om deras temperaturen börjar normaliseras. Dock bör man komma ihag att effekterna av att ta doser över sexton milligram har inte undersökts för det mesta.

När det gäller längden pa användning, eftersom Salbutamol ned - reglerar beta-2-receptorer, föreningen sa smaningom kommer att ha minskande resultat över tid. Som diskuterats tidigare, bör denna nedreglering vara mycket langsammare och mindre allvarliga sedan med Clenbuterol pa grund av den kortare halveringstid albuterol (USAN), AMO ng andra skäl. Men även utan att behöva vidta atgärder för att "upp-reglera" beta-2 receptorer, bör användarna atminstone ha möjlighet att effektivt använda Ventolin vid stora doser för mellan sex till tio veckor med lite svarigheter. Denna tidsram kan variera fran användare till användare naturligtvis, men bör gälla för majoriteten av användarna.

BIVERKNINGAR:

Liksom alla beta-agonister har salbutamol större stimulerande effekt pa användarna. Detta kan leda till biverkningar sasom ett ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens en / eller hjärtklappning, sömnlöshet, skakningar och ökad svettning pa grund av den termogena effekten av läkemedlet, bland annat. Naturligtvis uppkomsten och svarighetsgraden av dessa biverkningar varierar fran en användare till en annan. Det rekommenderas, vilket är fallet med de flesta droger, att användarna börjar administrera relativt sma doser av substansen för att bestämma deras toleransniva för det. Användaren kan sedan sakta öka hans eller hennes doser tills de hittar en som ger dem de önskade effekterna, utan att producera biverkningar som användaren skulle finna outhärdligt.

En annan aspekt av Salbutamol använda är dess skenbara effekten av sjunkande nivaer av aminosyran taurin i serum och hjärtat av användare, som tidigare nämnts. Detta är en liknande drag av andra beta-agonister. Manga användare kommer att komplettera med taurin för att motverka denna effekt. Man tror att när kroppen är uttömda av taurin, muskelkramper är mer sannolikt att inträffa, men det finns ingen riktig vetenskaplig forskning som stöder detta pastaende.