Ajanta Apcalis Oral Jelly  20mg/sachet [1 sachet] Visa större
Ajanta Apcalis Oral Jelly 20mg/sachet [1 sachet]

Tillgänglighet: Lager

Köpa Ajanta Apcalis Oral Jelly  20mg/sachet

Mer detaljer

Availability: Stock

4,00 €

Mer information

Pharmaceutical Namn: Tadalafil citrat

Tadalafil citrat (Cialis ® 20 mg, Apcalis, Taldenaxyl 20)


Tadalafil är ett oralt läkemedel som används för behandling av impotens (oförmaga att uppna eller bibehalla en erektion). Det är i en klass av läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare som även innehaller sildenafil (Viagra) och vardenafil (Levitra).

Erektion av penis orsakas av att fylla pa penis med blod. Fyllning beror pa att blodkärlen som leder blod till penis öka i storlek och leverera mer blod till penis, och pa samma gang, de blodkärl som tar blod bort fran penis minskar i storlek och ta bort mindre blod fran penis .

Sexuell stimulering som leder till en erektion orsakar produktion och frisättning av kväveoxid i penis. Den kväveoxid orsakar ett enzym, guanylatcyklas, att producera cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Det är cGMP som är huvudansvarig för att öka och minska storleken pa blodkärl som transporterar blod till och fran penis, respektive, och orsakar erektion. När cGMP förstörs av ett annat enzym, fosfodiesteras-5, blodkärlen att aterga till sin normala storlek, lämnar blod i penis och erektionen slutar. Tadalafil förhindrar fosfodiesteras-5 fran att förstöra cGMP sa att cGMP stannar runt längre. Den ihallande cGMP leder till en mer langvarig svullnad av penis med blod.

Langverkande typ 5 fosfodiesteras isoenzymhämmare är en klass av läkemedel som för närvarande föreskrivs för behandling av erektil dysfunktion hos män. Tadalafil Citrate gjordes tillgängligt efter den första drogen, sildenafil citrat, hade varit pa marknaden i flera ar. Samtidigt som delar manga av de farmakokinetiska egenskaper och typ 5 fosfodiesteras isoenzymet hämmande aktivitet profiler, det finns flera skillnader i insatser av droger men för det mesta resultatet upplevs av användaren är relativt lika. Den stora skillnaden mellan droger är det aktiva livet av tadalafil citrat. Genom att förlänga det aktiva livet av läkemedlet till cirka 36-48 timmar ger detta användare att vara mycket mindre begränsad i sin dosering protokollet och, i brist pa bättre ord, spontanitet.

Vid tillämpningen av steroid användare att använda Taldenaxyl 20 är ganska begränsad utöver det en "fritids" syfte. Ett undantag fran detta kan vara när en steroid användare kommer igang av anabola androgena steroider och har lidit en betydande minskning av deras förmaga att utföra sexuellt och / eller deras sexlust. Användningen av droger som Taldenaxyl 20 kan bidra till att lindra nagra av de svarigheter manga har under denna tidsperiod.

Typ 5 fosfodiesteras isoenzym hämmare sasom tadalafil citrat arbete genom att göra sa släta musklerna att slappna av i svällkropparna artärerna. Detta i sin tur gör att penis vasodilatation och erektion uppstar som svar pa sexuella stimuli. Detta svar gör att man kan uppna och behalla en erektion och kommer att hjälpa till med detta för ett antal orsaker till erektil dysfunktion.

Effekterna produceras av typ 5 fosfodiesteras isoenzymhämmare kan omfatta andra förmaner sasom en minskning av blodtryck och uppvisar andra cardioprotective egenskaper. Denna minskning av blodtrycket ingar en sänkning av arteriellt tryck, systoliskt och diastoliskt. Andra hjärtat skydda effekter sasom en förbättring av aterosklerotisk sjukdom och endotelfunktion kan ocksa observeras med hallbar användning av läkemedlet. Dessa fördelar har samtidigt ha styrkt för kliniska miljöer, inte omsatts i praktiken i nagot väsentligt sätt av läkarkaren i nagon större skala.

Nästan alla av forskning och vetenskapliga studier av läkemedlet Tadalafil har utförts med hjälp av manliga försökspersoner. Ett litet antal studier har dock gjorts med kvinnliga användare. För det mesta dessa studier har visat att för att sexuell funktion verkar det vara en fördel att kvinnor kan göra fran användning av tadalafil, vid denna tid dock inte tillräckligt forskning har genomförts för att kunna ge rekommendationer om säker och effektiv användning av Tadalafil för kvinnor.

HUR DET FUNGERAR?

För de flesta individer, är den rekommenderade startdosen av Tadalafil 10 mg per dag tas före sexuell aktivitet. Beroende pa huruvida de respons eller biverkningar, kan dosen ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg per dag. Effekten av tadalafil kan paga i upp till 36 timmar. Personer som tar mediciner som ökar blodnivaerna av Tadalafil bör inte överskrida en total dos pa 10 mg i 72 timmar (se interaktioner).

Tadalafil kan tas med eller utan mat, eftersom mat inte paverkar dess absorption fran tarmen.

Fördelningen och elimineringen av tadalafil fran kroppen kan försämras av erytromycin, ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Sporanox), indinavir (Crixivan) och ritonavir (Norvir). Därför kan dessa läkemedel öka nivaerna av tadalafil i blodet. Om dessa läkemedel används samtidigt som tadalafil, bör dosen av Taldenaxyl 20 reduceras för att undvika biverkningar fran höga nivaer av Tadalafil.

Tadalafil överdriver ökad hjärtfrekvens och sänkning av blodtrycket av nitrater, t.ex. nitroglycerin, isosorbiddinitrat (Isordil), isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Monoket), nitrater (Nitro-Dur, Transderm-Nitro) som främst används för behandling av hjärt smärta (angina). Hos patienter som tar nitrater mot kärlkramp kan Tadalafil orsaka hjärt smärta eller kanske en hjärtattack genom att överdriva den ökade hjärtfrekvensen och en sänkning av blodtrycket. Därför bör Tadalafil inte användas tillsammans med nitrater. Tadalafil överdriver ocksa den blodtryckssänkande effekten av vissa alfa-blockerande läkemedel t ex terazosin (Hytrin) som främst används för att behandla högt blodtryck eller prostataförstoring. Personer som tar dessa alfa-blockerare bör ligga pa en stabil dos av alfa-receptorblockerare innan Tadalafil startas. I sadana situationer bör tadalafil inledas med den lägsta dosen. Om patienten redan tar tadalafil, bör alfa-receptorblockerare inledas vid den lägsta dosen. Tadalafil och alkohol bade sänker blodtrycket. Därför kan kombinera Tadalafil med alkohol orsaka överdriven droppar i blodtryck och orsaka yrsel, huvudvärk och ökad hjärtfrekvens.

BIVERKNINGAR:

För det mesta Tadalafil tolereras väl av de flesta användare, men vissa risker finns. De vanligaste avses bieffekt är langvarig erektion som kräver läkarvard. Dessa är relativt sällsynta och är nästan aldrig sett när en användare använder rätt dos av läkemedlet. Men om ett sadant villkor uppstar användaren bör söka läkarvard som betydande fysisk skada kan komma för användaren om de tillater det symtom som kvarstar under en längre tid.

En mer dramatisk och rörande negativ bieffekt som har mer nyligen publicerats i stor utsträckning är synskada samband med användning av typ 5 fosfodiesteras isoenzym hämmare sasom tadalafil citrat. Denna synnedsättning orsakas när blodflödet till synnerven bryts, ett tillstand som kallas nonarteritic ischemisk optikusneuropati. Detta tillstand verkar vara möjligt med alla typ 5 fosfodiesteras isoenzymhämmare används för behandling av erektil dysfunktion. Det är extremt sällsynt i det händelser i användare av droger, men har kopplats i vissa fall av tillstandet. Den direkta orsakssamband mellan droger och nonarteritic ischemisk optisk neuropati har inte fastställts dock. Om en användare är att utveckla synen problem när du använder Tadalafil de bör radgöra med en läkare sa snart som möjligt.

Som nämnts tidigare har Tadalafil förmagan att hjälpa till att sänka blodtrycket hos vissa användare. Denna positiva effekt motverkas dock av möjligheten att orsaka problem droppar av blodtrycket hos användare med redan relativt laga avläsningar blodtryck. Av denna anledning användare som har lagt blodtryck bör atminstone vara försiktig vid administrering av läkemedel och i svarare fall av sjukdomen bör undvika läkemedlet helt.